www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | ARCHIV

 

 
Aktuálně
Dnes je 

Aktuálně:

 
03. 01. 2020

Zveřejněna výzva 2020 v Záštity starostky

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.


16. 12. 2019

Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání na činnost dle Zásad pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč dle čl. IV. byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2019 rozhodnutím zastupitelstva města dne 05.12.2019.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 06.01.2020 do 15.01.2020 (včetně).

Celý text výzvy naleznete ZDE

Vzor žádosti – elektronické formuláře na rok 2020 jsou k dispozici ZDE


09. 12. 2019

Výzva k podání žádostí o dotace pro  sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. b) činnost a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro  poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč dle čl. III. b) a ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2020 rozhodnutím zastupitelstva města dne 05.12.2019.

Žádosti o dotace dle čl. III. b) a III. f) je možné podávat v období od 06.01.2020 do 15.01.2020 (včetně).

Celý text výzvy naleznete ZDE

Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2020 jsou k dispozici ZDE


19. 11. 2019

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost 2020

Město Písek rozhodlo dne 07.11.2019 usnesením zastupitelstva města Písek č. 219/19 vydat Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost s účinností od 01.01.2020.

Nové zásady naleznete ZDE


19. 11. 2019

Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže 2020

Město Písek rozhodlo dne 07.11.2019 usnesením zastupitelstva města Písek č. 218/19 vydat Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže s účinností od 01.01.2020.

Nové zásady naleznete ZDE


03. 10. 2019

2. výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2020

Město Písek, založené v 13. století českými králi, si v roce 2020 připomene již 777 let od první písemné zmínky o našem městě. Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti na pořádání akcí v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2020. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 06.12.2019 do 12:00 hodin.
V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk@mupisek.cz

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.


01. 08. 2019

Zveřejněna 2. výzva 2019 v Záštity starostky

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.


01. 07. 2019

Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2020

Město Písek, založené v 13. století českými králi, si v roce 2020 připomene již 777 let od první písemné zmínky o našem městě. Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti na pořádání akcí v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro  poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2020. Konečný termín pro  přijímání žádostí je den 20.9.2019 do 12:00 hodin.

V písemné podobě je  potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk@mupisek.cz

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.


21. 05. 2019

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí

  • dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. Finanční prostředky na rok 2019 byly ve výši 380 000 Kč zapojeny do rozpočtu města. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 18.06.2019 do 28.06.2019 (včetně). více info >>
  • dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. Finanční prostředky ve výši 3 539 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva dne 16.05.2019. Termín pro příjem žádostí je od 18.06.2019 do 28.06.2019.
    více info >>

27. 02. 2019

Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2019

Rada města na svém jednání 25. 02. 2019 potvrdila návrh hodnotící komise a schválila výše dotací na kulturu a cestovní ruch pro 2. výzvu roku 2019. Více informací ZDE.

 

02. 01. 2019

Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2019, že žádosti o Záštitu s dotací bude možno zasílat v termínu od 01.02. do 28.02. 2019. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více »

13. 12. 2018

Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže

Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání žádostí dle čl. IV. a) činnost a IV. b) akce v souladu se Zásadami pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Finanční prostředky ve výši 400 000 Kč dle čl. IV. a) a ve výši 100 000 Kč dle čl. IV. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2019 rozhodnutím zastupitelstva města dne 06.12.2018.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 07.01.2019 do 15.01.2019 (včetně).

Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2019 jsou k dispozici ZDE

Celý text výzvy naleznete ZDE

 

10. 12. 2018

Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2019

Zastupitelstvo města na svém jednání 6. 12. 2018 potvrdilo návrh rady města a hodnotící komise a schválilo výše dotací pro rok 2019. Více informací ZDE.

 

10. 12. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost, III. c) sportovní akce a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 528 000 Kč dle čl. III. a), ve výši 2 816 000 Kč dle čl. III. b), ve výši 176 000 Kč dle čl. III. c), ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2019 rozhodnutím zastupitelstva města dne 06.12.2018.

Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 07.01.2019 do 15.01.2019 (včetně). Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 07.01.2019. Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2019 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.

Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2019 jsou k dispozici ZDE.

Celý text výzvy naleznete ZDE.

 

3. 10. 2018

Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2019

Upozorňujeme na možnost podání žádosti v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2019. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 07.12.2018 do 12:00 hodin. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk@mupisek.cz. Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE.

 

© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ