www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

 

Dotační programy z rozpočtu města Písek
Dnes je

Vítáme Vás na stránkách dotačních programů z rozpočtu města Písek.


Vyberte si oblast:

Aktuálně:

14.5.2018

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti o dotaci dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále jen Zásady).
Finanční prostředky ve výši 2 205 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva dne 26. 04. 2018. V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Termín pro příjem žádostí je od 28. 05. 2018 do 01. 06. 2018.

Zásady a formuláře pro žadatele na podporu sportovní činnosti nad minimální limit jsou k dispozici na webových stránkách http://www.granty-pisek.cz/sport-zadost-o-poskytnuti.html.

Ing. Alena Kalinová - odbor školství a kultury

14.5.2018

Výzva k podání žádostí pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady).
Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2018. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 25. 06. 2018 do 29. 06. 2018 (včetně). V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy@mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad. Zásady a formuláře jsou k dispozici na webových stránkách http://www.granty-pisek.cz/sport-zadost-o-poskytnuti.html.

Ing. Alena Kalinová – odbor školství a kultury

27.3.2018 Rada města Písek dne 22.03.2018 schválila rozdělení dotací na kulturní, sportovní, volnočasové a společenské aktivity/akce. Výsledky rozdělení dotací naleznete zde.
27.3.2018 Výzkum ukázal, kdo nejvíce navštěvuje město Písek. Více informací »
16.2.2018 Kultura a cestovní ruch - výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2018. Rada města na svém jednání 15. 02. 2018 projednala doporučené žádosti a schválila výši dotací více »
 
© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ