www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2009

 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv kultura 2009
Poslední úprava 20. 4. 2011

Kultura

Grantový kalendář

je základním zdrojem informací o připravovaných grantových programech města v daném kalendářním roce - obsahuje přehled opatření v jednotlivých výzvách, stručný popis cílů a podporovaných aktivit, termíny a alokované částky

Platný od 15. 1. 2009, Platný od 4. 6. 2009

Výzvy 2009

obsahuje název grantového programu, alokace finančních prostředků programu, vymezení vhodných žadatelů, cíle grantového programu, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora grantového programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí, odkaz na podrobná Pravidla grantového programu

1. výzva, 2. výzva

Záštity starosty 2009

jsou poskytovány na základě schválení radou města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku maximálně ve výši 20 tisíc Kč. více...>>

Zlatý fond 2009

tyto příspěvky jsou vybraným kulturním aktivitám poskytovány na základě schválení zastupitelstvem města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku, nelze je kombinovat s příspěvkem z grantového programu. více...>>

Informace o čerpání grantových příspěvků 2009

více...>>

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ