www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

 
 
 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch
Poslední úprava 9. 7. 2018

Kultura a cestovní ruch

Strategický plán

je základním dokumentem rozvoje dané oblasti, vznikl v roce 2005 a v průběhu roku 2008 byla připravena jeho aktualizace. Nový strategický plán města Písek schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2015. Vaše žádost musí být v souladu se zásadními směry rozvoje stanovenými tímto plánem. více...>>

Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu

Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě Písku pro období 2018–2030 je konstruován se zaměřením na udržitelný rozvoj kulturních a uměleckých kapacit města směřovaný k podpoře kvality života ve městě, občanské aktivity i sounáležitosti a zvyšování turistické atraktivity. více...>>

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

Účelem těchto Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu aktivit kultury a cestovního ruchu je stanovit jasná a transparentní pravidla přidělování dotací z rozpočtu města Písek s cílem všestranného rozvoje a uspokojování potřeb občanů města v oblasti kultury a cestovního ruchu ve správním území města Písek. Zásady byly schváleny zastupitelstvem města dne 01.12.2016, usnesením č. 283/16. více...>>

Pravidla publicity města Písek

zajišťují správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných projektech a informovanost občanů i organizací o finanční podpoře města Písku. Pravidla byla schválena radou města dne 4. 2. 2016, číslo usnesení 82/16, s účinností od 5. 2. 2016. více...>>

Informace pro pořadatele akcí

popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství. více...>>

Vyhlášení dotací

obsahuje opatření dotačního programu, alokace finančních prostředků programu, vymezení vhodných žadatelů, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora dotačního programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí. Náměty a pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu byly projednány a doporučeny radě města ke schválení v kulturní komisi a komisi pro partnerské vztahy a cestovní ruch.
1. výzva 2018, 2. výzva 2018

Archiv

Zde naleznete informace o ukončených dotačních/grantových programech, záštitách starosty/starostky do roku 2014 (od roku 2015 v samostatné sekci) a Zlatém fondu.

archiv 2017, archiv 2016, archiv 2006-2015
© 2018 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ