www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2011

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2011 » Grantový kalendář 2011
Platné od: 11. 2. 2011

Grantový kalendář 2011

Schváleno radou města dne 10. 2. 2011 usnesením č. 96/11.
 

GRANTOVÝ KALENDÁŘ PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA PÍSKU NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT V ROCE 2011
Číslo a název opatření Číslo výzvy Charakteristika grantového programu (podporované aktivity) alokovaná částka v mil. Kč termín/měsíc vyhlášení
1. INFRASTRUKTURA KULTURY 5111 Zvýšení standardů kvality nabízených služeb kulturních zařízení ve městě
investice do movitého i nemovitého majetku
0 není vypsáno
2. PODPORA ŽIVÉ KULTURY 5112/1 Rozvoj kulturních tradic prostřednictvím volnočasových zájmových aktivit 1,5 02/11
3. MĚSTO PÍSEK CENTRUM KULTURY 5113/1 Posilování kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních akcí 0,9 02/11
4. IMAGE MĚSTA 5114/1 Projekty – ucelená nabídka programů pro návštěvníky i obyvatele města 0 není vypsáno
CELKEM ALOKOVÁNO 20112,4

Podrobné informace k jednotlivým grantovým programům naleznete na adrese:
www.granty-pisek.cz

Administrátor programu:
Opatření č. 2 a 3: Jana Bauerová, tel.: 382 330 212, e-mail: jana.bauerova@mupisek.cz, Městský úřad Písek, Budovcova 207, odbor kultury a CR

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ