www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2012

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2012 » Záštity starosty 2012
Poslední úprava 9. 12. 2011

Záštity starosty 2012

 
 

Pravidla pro udělení Záštity starosty v oblasti kulturní a sportovní schválila rada města Písek dne 10. 11. 2011 č. usnesení 677/11 s účinností od 1. 1. 2012.

Žádost o finanční příspěvek se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí Záštity starosty města na kulturní aktivitu/akci v roce 2012“ a to vždy nejpozději do 28. 2. běžného roku. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31. 12. b. r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – Záštity starosty“.

O morální záštitu lze zažádat kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ