www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2013

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2013 » Záštity starosty
Poslední úprava 30. 10. 2012

Záštity starosty 2013

 
 

Pravidla pro udělení Záštity starosty na rok 2013 (dále jen Pravidla) byla aktualizována a rada města dne 18. 10. 2012 usnesením č. 636/12 vyhověla žadatelům, kteří dosud nemohli žádat o Záštitu starosty z důvodu, že náplň jejich aktivity či zaměření akce nešlo zařadit mezi výčet podporovaných aktivit/akcí.

Nově se Pravidla pro kulturu a pro sport doplňují o pravidla pro volnočasové a společenské aktivity/akce. Tato aktualizace Pravidel je schválena s účinností od 1. 1. 2013.

Žádost o finanční Záštitu pro kulturu, sport i volnočasové a společenské aktivity/akce se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí Záštity starosty města v roce 2013 včetně příloh“ nejpozději do 28. 2. běžného roku. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31. 12. b. r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – Záštity starosty“. Pokud žadatel požaduje účast starosty, je povinen se nejpozději 14 dní před termínem konání aktivity/akce, na kterou se Záštita poskytuje, spojit se sekretariátem starosty a projednat podrobnosti, které pro starostu z přijetí Záštity plynou.

morální Záštitu lze zažádat kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ