www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Kultura 2014

 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2014 » Záštity starosty
Poslední úprava 5. 12. 2013

Záštity starosty 2014

 
 

Žádost o finanční Záštitu pro kulturu, sport i volnočasové a společenské aktivity/akce se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí Záštity starosty města v roce 2014 včetně příloh“ nejpozději do 28. 2. běžného roku. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31. 12. b. r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – Záštity starosty“. Pokud žadatel požaduje účast starosty, je povinen se nejpozději 14 dní před termínem konání aktivity/akce, na kterou se Záštita poskytuje, spojit se sekretariátem starosty a projednat podrobnosti, které pro starostu z přijetí Záštity plynou.

morální Záštitu lze zažádat kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ