www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Sport

 
 
 
 
 
 
 
 
Sport
Poslední úprava 18. 12. 2017

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost, III. c) sportovní akce a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 528 000 Kč dle čl. III. a), ve výši 2 816 000 Kč dle čl. III. b), ve výši 176 000 Kč dle čl. III. c), ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2018 rozhodnutím zastupitelstva města dne 07.12.2017.

Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 08.01.2018 do 15.01.2018 (včetně). Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 08.01.2018. Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2018 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.

Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2018 jsou k dispozici zde.

Celý text výzvy naleznete zde.

© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ