www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Záštity starostky

 
 
 
 
Záštity starostky » Pravidla publicity
Poslední úprava 9. 2. 2016

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty (dále Pravidla publicity)

Odůvodnění:

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Formy prezentace:

Způsob publicity města:

Příjemce podpory má povinnost na všech formách prezentace, vzniklé v rámci dotace, uvádět na titulní straně znak publicity města Písku (http://www.mesto-pisek.cz/mestske-symboly/ds-1472/p1=8004) a minimálně větu „Akce je podporována městem Písek“. V případě hlasového záznamu bude citována věta: „Akce je podporována městem Písek“.

Příjemce podpory je povinen zajistit informování veřejnosti o tom, že danou akci/aktivitu realizoval v rámci dotace města Písek a zároveň má povinnost informovat poskytovatele o realizaci akce/aktivity (např. písemným sdělením odboru školství a kultury o zahájení akce/aktivity, zasláním pozvánky atd.).

Všechny podpořené akce/aktivity v rámci dotačních programů mají automaticky udělen městem Písek souhlas k užití znaku publicity města, a tudíž nemusí podávat žádost o použití městského znaku, loga na odbor školství a kultury Městského úřadu v Písku.

Kontrola dokumentace:

Příjemce podpory má povinnost pro účely kontroly archivovat dokumentaci týkající se zajištění publicity. Tato bude doložena k vyúčtování akce/aktivity.
Nesplnění a nedoložení výše uvedených podmínek, k poskytnuté dotaci, bude zohledněno jako znevýhodňující kritérium při posuzování dalších žádostí o dotaci z rozpočtu města.
O splnění Pravidel publicity rozhoduje administrátor na základě předložené dokumentace v závěrečném vyúčtování podpořené akce/aktivity.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 04.02.2016 a jsou účinná od 05.02.2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14.07.2011.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2015 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ