www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Archiv cestovní ruch 2009

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv cestovní ruch 2009 » Grantový kalendář
Platný od 12.2.2009

Grantový kalendář 2009

Schváleno radou města dne 17. 12. 2007 usnesením č. 828/07 a změna dne 12. června 2009 usnesením č. 417/08.
 

Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu cestovního ruchu v roce 2009
OPATŘENÍ Číslo opatření/výzvy Charakteristika grantového programu (podporované aktivity) alokovaná částka ( mil. Kč) termín vyhlášení termín uzávěrky
PÍSECKÁ ČÍTANKA
2
Zábavně - vzdělávací akce jako tradiční nebo nové služby cestovního ruchu 0,250 02/09 03/09
5922/1
MĚSTO PÍSEK - CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU
3
Akce regionálního a celostátního významu s dopadem na rozvoj CR 0,400 02/09 03/09
5923/1
PŘÍPRAVA TURISTICKÉ SEZÓNY
4
Příprava propagačních materiálů, prezentací, účast na propagačních akcích, obnova a rozšíření turistického informačního značení 0,150 02/09 03/09
5924/1
PARTNERSKÉ VÝMĚNY
5
Podpora výměnných pobytů s partnerskými městy Písku (Caerphilly, Lemvig, Wetzlar, Deggendorf, Smiltene, Veľký Krtíš) 0,132 02/09 03/09
5925/1
CELKEM     0,932    

Podrobné informace k jednotlivým grantovým programům naleznete na adrese www.granty-pisek.cz.

Administrátor programu: Hana Vopravilová, MÚ Písek - oddělení starosty, tel.: 382 330 202, e-mail: hana.vopravilova@mupisek.cz

Schváleno radou města dne 12. 2. 2009 usnesením č. 70/09.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ