www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | FAQ | kontakty | odkazy

 

Dotační programy z rozpočtu města Písek
Dnes je

Vítáme Vás na stránkách dotačních programů z rozpočtu města Písek.


Vyberte si oblast:

Aktuálně:

22.6.2016Město Písek aktualizovalo pro pořadatele akcí ve městě Písek informace, které popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství. více zde
7.6.2016Výzva k podání žádostí pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádosti dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále Zásady). Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2016. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 20.06.2016 do 30.06.2016 (včetně). Zásady a formuláře jsou k dispozici zde.
3.5.2016Zastupitelstvo dne 31.03.2016 a rada města dne 07.04.2016 schválily poskytnutí dotací dle čl. III. c) sportovní akce pro rok 2016. Zastupitelstvo města dne 28.04.2016 schválilo poskytnutí dotací dle článků III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů v roce 2016. Přehled schválených dotací naleznete zde.
 
© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ