www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | kontakty | odkazy

 

Dotační programy z rozpočtu města Písek
Dnes je

Vítáme Vás na stránkách dotačních programů z rozpočtu města Písek.


Vyberte si oblast:

Aktuálně:

14.2.2017Rada města Písku dne 9. 2. 2017 schválila výši dotací v rámci 2. výzvy dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2017. více »
19.12.2016Odbor školství a kultury informuje všechny případné žadatele o Záštitu starostky města na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí v roce 2017, že žádosti o Záštitu s dotací bude možno zasílat v termínu od 01.02. do 28.02. 2017. O morální záštitu lze požádat kdykoliv, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce. více »
5.12.2016Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace
Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, III. b) činnost, III. c) sportovní akce a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.
Finanční prostředky ve výši 528 000 Kč dle čl. III. a), ve výši 2 816 000 Kč dle čl. III. b), ve výši 176 000 Kč dle čl. III. c), ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2017 rozhodnutím zastupitelstva města dne 01.12.2016.
Žádosti o dotace dle čl. III. a), III. b) a III. f) je možné podávat v období od 02.01.2017 do 15.01.2017 (včetně). Žádost o dotaci dle čl. III. c) je možno podat nejdříve od 02.01.2017. Žádosti čl. III. c) podané po termínu 15.01.2017 budou posuzovány v nejbližším termínu jednání sportovní komise a příslušných orgánů města.
Žádost bude posuzována dle Zásad, které jsou k dispozici zde.
Vzory žádostí – elektronické formuláře na rok 2017 jsou k dispozici zde.
Celý text programu naleznete zde.

Ing. Iveta Mikešová - odbor školství a kultury
 
 
© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ