www.mesto-pisek.cz
úvod | aktuálně | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky | FAQ | kontakty | odkazy

 

Dotační programy z rozpočtu města Písek
Dnes je

Vítáme Vás na stránkách dotačních programů z rozpočtu města Písek.


Vyberte si oblast:

Aktuálně:

19.10.2016Veřejné projednávání kulturní strategie města Písku jako součást přípravy kulturní strategie města Písku. Debata se bude konat dne 21.11.2016 v 18:00 hodin v přednáškovém sále Prácheňského muzea.
Program: představení výsledků dosavadního šetření, diskuse pracovních skupin, shrnutí.
11.10.2016Informace o tvorbě kalendária pro pořadatele kulturních akcí naleznete zde.
3.10.2016Rada města dne 08.09.2016 schválila vyhlášení 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017. Konečný termín pro přijímání žádostí je den 12.12.2016 do 12:00 hodin. více zde
8.9.2016Rada města na svém jednání dne 08.09.2016 schválila vyhlášení mimořádné výzvy do dotačního programu Záštita starosty/starostky města Písek na podporu volnočasových a společenských aktivit/akcí s alokovanou částkou 45.000 Kč. více zde
 
© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ