www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2014

-- Archiv cestovní ruch 2010

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2010
Poslední úprava 20. 4. 2011

Cestovní ruch

Grantový kalendář

je základním zdrojem informací o připravovaných grantových programech města v daném kalendářním roce - obsahuje přehled opatření v jednotlivých výzvách, stručný popis cílů a podporovaných aktivit, termíny a alokované částky

Platný od 4. 12. 2009, Platný od 12. 3. 2010

Výzvy 2010

obsahuje název grantového programu, alokace finančních prostředků programu, cíle grantového programu, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora grantového programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí, odkaz na podrobná Pravidla grantového programu.

1. výzva, 2. výzva

Zlatý fond 2010

tyto příspěvky jsou vybraným akcím pro podporu cestovního ruchu poskytovány na základě schválení zastupitelstvem města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku, nelze je kombinovat s příspěvkem z grantového programu.

více...>>

Informace o čerpání grantových příspěvků 2010

více...>>

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ