www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2014

-- Archiv cestovní ruch 2010

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2010 » Zlatý fond 2010
Poslední úprava 14.1.2010

Zlatý fond 2010

 
 

Rada města Písek dne 19. 11. 2009 usnesením č. 858/09 schválila jmenovité položky Zlatého fondu pro podporu akcí cestovního ruchu v roce 2010.

Zastupitelstvo města Písek na svém jednání dne 3. 12. 2009 usnesením č. 364/09 schválilo v souvislosti s tímto rozhodnutím rady návrh rozpočtu na rok 2010.

Výpočet výše částky tzv. Zlatý fond:

Podle Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a cestovního ruchu čl. III. odst. 1 mohou prostředky určené pro Zlatý fond činit u akcí cestovního ruchu maximálně 10 % z neinvestičních prostředků určených na podporu cestovního ruchu z rozpočtu města na daný kalendářní rok.

Akcí na podporu cestovního ruchu se pro výpočet maximální možné částky Zlatého fondu pro daný rok rozumí všechny prostředky určené do cestovního ruchu po odečtení rozpočtovaných provozních prostředků cestovního ruchu (běžný provoz) a přičtení částky investičních prostředků určených pro grantový program cestovního ruchu.

Pro rok 2010 byla schválená částka Zlatého fondu - cestovní ruch určena v plné výši na akci:

  1. Cipískoviště – sochy z písku – 300 000 Kč

Pořadatelé schválené akce vyplní tiskopis Podklady pro poskytnutí příspěvku a do 14 dnů ode dne obdržení dopisu o zařazení jejich akce do Zlatého fondu jej zašlou na odbor kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Písek.

Tiskopis vyúčtování akce ze Zlatého fondu si pořadatelé stáhnou, vyplní a odevzdají v souladu s termínem uvedeným v uzavřené smlouvě na podatelnu MÚ.

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ