www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

- Archiv kultura 2010

 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2010 » Grantový kalendář 2010
Platné od: 4. 12. 2009

Grantový kalendář 2010

Schváleno radou města dne 3. 12. 2009 usnesením č. 873/09.
 

GRANTOVÝ KALENDÁŘ PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA PÍSKU NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT V ROCE 2010
Číslo a název opatření Číslo výzvy Charakteristika grantového programu (podporované aktivity) alokovaná částka v mil. Kč termín/měsíc vyhlášení
1. INFRASTRUKTURA KULTURY 5011 Zvýšení standardů kvality nabízených služeb kulturních zařízení ve městě
investice do movitého i nemovitého majetku
0 není vypsáno
2. PODPORA ŽIVÉ KULTURY 5012/1 Rozvoj kulturních tradic prostřednictvím volnočasových zájmových aktivit 1,2 12/09
3. MĚSTO PÍSEK CENTRUM KULTURY 5013/1 Posilování kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních akcí 0,7 12/09
4. IMAGE MĚSTA 5014/1 Projekt „Písecké kulturní léto“ – ucelená nabídka programů pro návštěvníky i obyvatele města od 1. 7. do 19. 9. 2010 0,4 12/09
  5014/1 Projekt „Advent v Písku“ – ucelená nabídka programů pro návštěvníkyi obyvatele města od 28 .11. do 31. 12. 2009 0,2 12/09
  5014/2 Projekt „ Městská slavnost“ – program a realizace Městské slavnosti „Dotkni se Písku 2010“
zadání projektu (bude hrazeno z rozpočtu na rok 2011)
0,8
rozpočet 2011
06/10
CELKEM ALOKOVÁNO 20102,5

Podrobné informace k jednotlivým grantovým programům naleznete na adrese:
www.granty-pisek.cz

Administrátor programu:
Opatření č. 2, 3, 4: Jana Bauerová, tel.: 382 330 212, e-mail: jana.bauerova@mupisek.cz, Městský úřad Písek, Budovcova 207, odbor kultury a CR

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ