www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

- Archiv kultura 2010

 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2010 » Zlatý fond 2010
Poslední úprava 14.1.2010

Zlatý fond 2010

 
 

Rada města Písek dne 19. 11. 2009 usnesením č. 858/09 schválila zařazení jmenovitých položek Zlatého fondu pro podporu kulturních aktivit v roce 2010.

Zastupitelstvo města Písek na svém jednání dne 3. 12. 2009 usnesením č. 364/09 schválilo v souvislosti s tímto rozhodnutím rady návrh rozpočtu na rok 2010.

Výpočet výše částky tzv. Zlatý fond:

Dle čl. III. Zásad, odst. 1 - prostředky mohou činit max. 10 % z prostředků určených na podporu kulturních aktivit z rozpočtu města na daný kalendářní rok.

Kulturní aktivitou pro výpočet maximální možné částky ZF pro daný rok jsou všechny prostředky určené do kultury po odečtení rozpočtovaných provozních prostředků kultury (SPOZ, běžný provoz) a přičtení částky investičních prostředků určených pro grantový program kultury.

Pro rok 2010 byla schválena částka Zlatého fondu Kč 1 000 000,- Kč a rozdělena na akce:

  1. Mezinárodní folklórní festival - 500 tis. Kč
  2. Mezinárodní festival studentských filmů - 400 tis. Kč
  3. Jihočeský hudební festival – 100 tis. Kč

Pořadatelé schválených akcí vyplní tiskopis Podklady pro poskytnutí příspěvku a do 14 dnů ode dne obdržení dopisu o zařazení jejich akce do Zlatého fondu jej zašlou na odbor kultury a CR.

Tiskopis vyúčtování akce ze Zlatého fondu si pořadatelé stáhnou, vyplní a odevzdají v souladu s termínem uvedeným v uzavřené smlouvě na podatelnu MÚ.


 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ