www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

-- Cestovní ruch 2015

 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv cestovní ruch 2015 » Grantový kalendář 2015
Poslední úprava 5. 6. 2014

Grantový kalendář 2015

Schváleno radou města dne 5. 6. 2014.
 

Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu cestovního ruchu v roce 2015
Číslo výzvy Číslo a název opatření Charakteristika grantového programu Alokovaná částka (v tis. Kč) Termín/měsíc vyhlášení
6511
1. INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU Není vypsáno - -
6512
2. Podpora rozvoje cestovního ruchu 2.1 drobné projekty cestovního ruchu 1,1 06/14
2.2 velké projekty cestovního ruchu konané v Písku 06/14
2.3 výměny s partnerskými městy 06/14
  CELKEM ALOKOVÁNO 2015   1,1  

Podrobné informace k jednotlivým grantovým programům naleznete na adrese www.granty-pisek.cz.

Administrátor programu: Bc. Václava Lorencová, tel.: 382 330 202, e-mail: vaclava.lorencova@mupisek.cz, Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3, odbor školství a kultury

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2014 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ