www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Záštity starostky

- Archiv

-- 2015

 
Záštity starostky » Archiv 2015
Poslední úprava 16. 12. 2014

Záštity starostky 2015

 
 

Žádost o finanční Záštitu pro kulturu, sport i volnočasové a společenské aktivity/akce se odevzdává 1x písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o poskytnutí Záštity starostky města v roce 2015 včetně příloh“ nejpozději do 28. 2. běžného roku. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31. 12. b. r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování příspěvku – Záštity starostky“. Pokud žadatel požaduje účast starostky, je povinen se nejpozději 14 dní před termínem konání aktivity/akce, na kterou se Záštita poskytuje, spojit se sekretariátem starostky a projednat podrobnosti, které pro starostu z přijetí Záštity plynou.

morální Záštitu lze zažádat kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce.
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ