www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Záštity starostky

 
 
 
 
 
Záštity starostky » 2. výzva
Poslední úprava 1. 8. 2017

Záštity starostky 2017

2. výzva 2017

Žádost o finanční Záštitu pro kulturu, sport i volnočasové a společenské aktivity/akce se odevzdává 1× písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Písek na formuláři „Žádost o dotaci – Program pro udělení Záštity starosty/starostky města Písek“ v termínu od 1. 9. 2017 do 20. 9. 2017. Zároveň se ve stejném termínu odešle elektronický formulář žádosti a e-mailovou adresu zastity (zavináč) mupisek.cz. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, odevzdává se vyúčtování akce nejpozději do 31. 12. b. r. pomocí formuláře „Konečné vyúčtování dotace – Záštity starostky“. Pokud žadatel požaduje účast starostky, je povinen se nejpozději 14 dní před termínem konání aktivity/akce, na kterou se Záštita poskytuje, spojit se sekretariátem starostky a projednat podrobnosti, které pro starostku z přijetí Záštity plynou.

morální Záštitu lze zažádat kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však 2 měsíce před konáním aktivity/akce.
 

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ