www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2015

- Archiv kultura 2010

 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2010 » 2. výzva 2010 » Text výzvy
Poslední úprava 12. 3. 2010

MĚSTO PÍSEK vyhlašuje 2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK do grantového programu na podporu kultury v roce 2010

Název grantového programu:

Grantový program města Písku na podporu kultury v roce 2010 – 2. výzva

Cíle grantového programu:

Rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Písku

Opatření grantového programu a jejich specifické cíle:

Opatření 1 – pro 2. výzvu není vyhlášeno
Opatření 2 – Podpora živé kultury - Rozvoj kulturních tradic
- prostřednictvím volnočasových zájmových aktivit
Opatření 3 – pro 2. výzvu není vyhlášeno
- prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních akcí
Opatření 4 – Image města - Projekt „Městská slavnost“
- program a realizace Městské slavnosti „Dotkni se Písku 2011“

Struktura financování 2. výzvy grantového programu:

Číslo výzvy Číslo opatř. OPATŘENÍ
(podprogram}
Celková alokace (v tis. Kč) Min. – max. výše příspěvku (v tis. Kč) Vhodní žadatelé
podrobně kapitola V. Pravidel grantového programu
Max. podíl příspěvku města z uznatelných nákladů projektu
5012/2 2 Podpora živé kultury 400 20 – 200 Nepodnikatelské subjekty 75 %
5014/2 4 Image města – projekt „Městská slavnost 2011“ 800 800 Nepodnikatelské subjekty
Podnikatelské subjekty
75 %
46 %

Doba trvání projektu:

- realizace podpořených akcí bude probíhat nejpozději:
opatření 2: od 1. 6. 2010 do 28. 2. 2011
opatření 4: od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011
- nejzazší termín vyúčtování příspěvků:
opatření 2: do 31. 3. 2011
opatření 4: do 31. 8. 2011

Lhůta pro předložení žádostí:

od 12. 3. 2009 do 15. 4. 2010, 12.00 hod.

Místo podání žádostí:

Městský úřad Písek, odbor kultury a cestovního ruchu, Budovcova 207, 397 19 Písek
Žádosti o příspěvek musí splňovat veškeré požadavky uvedené v odst. VII. Pravidel grantového programu.

Administrátor grantového programu:

Jana Bauerová - Město Písek, odbor kultury a cestovního ruchu

Budovcova 207, 397 01 Písek
tel.: 382 330 212, jana.bauerova@mupisek.cz

Podrobnější informace:

Podrobné informace o pravidlech tohoto grantového programu, o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek a o Strategickém plánu rozvoje kultury města Písek je možné získat na odboru kultury a cestovního ruchu, u administrátora grantového programu nebo na internetových stránkách www.icpisek.cz a www.granty-pisek.cz.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ