www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2016

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2016 » 1. výzva
Poslední úprava 26. 6. 2015

1. výzva 2016

 
 

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. „textu výzvy“, dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad s příslušným strategickým plánem. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti, který si stáhněte do svého počítače a vyplňte elektronicky, dále potřebné přílohy žádosti, formulář vyúčtování závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.
Konečný termín pro přijímání žádostí je den 25.09.2015 do 12:00 hodin.
Hodnotící komise bude zasedat dne 22.10. 2015 a výsledné rozdělení finančních prostředků bude projednáno na zastupitelstvu města dne 03.12.2015.
Po projednání žádostí v zastupitelstvu města je zde zveřejněn jejich přehled a výše schválené dotace.
 

© 2014 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ