www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2016

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2016
Poslední úprava 22. 6. 2016

Kultura a cestovní ruch 2016

Vyhlášení dotací

obsahuje opatření dotačního programu, alokace finančních prostředků programu, vymezení vhodných žadatelů, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora dotačního programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí. Náměty a pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu byly projednány a doporučeny radě města ke schválení v kulturní komisi a komisi pro partnerské vztahy a cestovní ruch.
Vyhlášení dotačního programu pro rok 2016 je navrženo v rozdělení na tři výzvy, první v radě města dne 25.06.2015, druhá dne 10.09.2015 a třetí dne 04.02.2016. Rozdělením se vytváří prostor pro rozložení pořádaných akcí rovnoměrně v celém roce.

Nově je dotační program kultury sloučen s dotačním programem cestovního ruchu.

3. výzva 2016, 2. výzva 2016, 1. výzva 2016
© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ