www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2016

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2016 » 2. výzva
Poslední úprava 4. 12. 2015

2. výzva 2016

 
 

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. „textu výzvy“, dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad s příslušným strategickým plánem. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti, který si stáhněte do svého počítače a vyplňte elektronicky, dále potřebné přílohy žádosti, formulář vyúčtování závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.
Konečný termín pro přijímání žádostí je den 16.12.2015 do 12:00 hodin.
Hodnotící komise zasedala dne 19.01.2016 a výsledné rozdělení finančních prostředků projednala rada města dne 04.02.2016.

Po projednání žádostí v radě města je zde zveřejněn jejich přehled a výše schválené dotace.
 

© 2015 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ