www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2017

 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2017 » 1. výzva
Poslední úprava 2. 12. 2016

1. výzva 2017

 
 

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. „textu výzvy“, dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se Strategickým plánem a rozvojem města Písek. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti včetně příloh, který si stáhněte do svého počítače a vyplňte elektronicky, formulář vyúčtování a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.
Konečný termín pro přijímání žádostí je den 23.09.2016 do 12:00 hodin.
Hodnotící komise zasedala dne 20.10.2016 a výsledné rozdělení finančních prostředků bylo projednáno na zastupitelstvu města dne 01.12.2016.
Po projednání žádostí v zastupitelstvu města je zde bude zveřejněn jejich přehled a výše schválené dotace.
 

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ