www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2017

 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2017 » 2. výzva
Poslední úprava 3. 10. 2016

2. výzva 2017

 
 

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. „textu výzvy“, dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se příslušným strategickým plánem. V tomto odkazu naleznete formulář elektronické žádosti, který si stáhnete do svého počítače a vyplníte elektronicky, dále potřebné přílohy žádosti, formulář vyúčtování závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.
Konečný termín pro přijímání žádostí je den 12.12.2016 do 12:00 hodin.
Hodnotící komise bude zasedat dne 18.01.2017 a výsledné rozdělení finančních prostředků bude projednáno na radě města dne 09.02.2017.
Po projednání žádostí v radě města je zde zveřejněn jejich přehled a výše schválené dotace.
 

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ