www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2017

 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2017
Poslední úprava 30. 6. 2016

Kultura a cestovní ruch

Vyhlášení dotací

obsahuje opatření dotačního programu, alokace finančních prostředků programu, vymezení vhodných žadatelů, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora dotačního programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí. Náměty a pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu byly projednány a doporučeny radě města ke schválení v kulturní komisi a komisi pro partnerské vztahy a cestovní ruch.
2. výzva 2017, 1. výzva 2017

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ