www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2017

 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2017 » 2. výzva » Text výzvy
Poslední úprava 3. 10. 2016

MĚSTO PÍSEK vyhlašuje 2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
do dotačního programu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 - 2. výzva

Účel a důvody dotační podpory:

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Všechna vyhlášená opatření nepodceňují výchovnou úlohu kultury a umění, ale hlavním záměrem je spojení tradic se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky. Tento dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 je vyhlášen jako neinvestiční.

Pro rok 2017 - 2. výzva se vyhlašuje opatření:

4 – MIKROGRANTY – Projekty malého rozsahu
5 – REPREZENTACE MĚSTA – Doprava a ubytování při akcích s partnerskými městy
6 – DĚTI, MLÁDEŽ A TALENTI – Podpora neziskových zájmových kulturních projektů malého rozsahu

Místo podání žádostí:

Městský úřad Písek, odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Administrátor grantového programu:

Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu podá administrátor dotačního programu:

Zastupuje:

Vzor žádosti:

Elektronický formulář žádosti, pravidla dotačního programu, tiskopis pro vyúčtování i vzor veřejnoprávní smlouvy je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města www.granty-pisek.cz.
Vyplněný elektronický formulář žádosti je nutno, kromě fyzického odevzdání, ještě odeslat na e-mailovou adresu vyzva2.sk (zavináč) mupisek.cz.

Struktura a harmonogram dotačního programu – 2. výzva 2017:

Číslo opatření Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6
OPATŘENÍ (název programu) MIKROGRANTY REPREZENTACE MĚSTA DĚTI, MLÁDEŽ A TALENTI
Celková alokace pro rok 2017 800 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Číslo výzvy 5714 5715 5716
Podporované aktivity PROJEKTY MALÉHO ROZSAHU (NE CELOROČNÍ ČINNOST) V OBLASTI KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ PŘI AKCÍCH PODPORUJÍCÍCH KULTURU A CESTOVNÍ RUCH S PARTNERSKÝMI MĚSTY PODPORA NEZISKOVÝCH ZÁJMOVÝCH A KULTURNÍCH ORGANIZACÍ PŘI PROJEKTECH MALÉHO ROZSAHU
Požadovaná min. výše dotace v jednotlivém případě Min. 10 000 Kč Min. 10 000 Kč Min. 10 000 Kč
Požadovaná max. výše dotace v jednotlivém případě Max. 50 000 Kč Max. 50 000 Kč Max. 50 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty Nepodnikatelské subjekty
Max. podíl dotace města z celkových nákladů (výdajů) projektu Nepodnikatelské subjekty max. 80%
Podnikatelské subjekty max. 46%
Nepodnikatelské subjekty max. 80%
Podnikatelské subjekty max. 46%
Nepodnikatelské subjekty max. 80%
Systém rozdělování podpory Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky
Náhradník Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů
Max. počet žádostí od 1 žadatele Bez omezení počtu žádostí od subjektu Bez omezení počtu žádostí od subjektu Bez omezení počtu žádostí od subjektu
Kritéria pro hodnocení žádosti Hodnotící kritéria jsou uvedena v Pravidlech dotačního program Čl. 8. O konečné výši dotace rozhodne v souladu s Pravidly dotačního programu rada města.
Počátek - ukončení zveřejnění programu Od 03.10.2016 do 30.01.2017
Lhůta pro podání žádosti Od 21.11.2016 do 12.12.2016
Podmínky pro poskytnutí dotace Žádosti budou posuzovány dle Pravidel Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2017 – 2. výzva, která jsou k dispozici na webových stránkách www.pisek-granty.cz.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti Žádosti o dotace projedná v únoru roku 2017 na doporučení hodnotící komise rada města.
Realizace projektů Od 01.01.2017 do 31.12.2017
Příjem vyúčtování dotací za rok 2017 Od 02.01.2018 do 31.01.2018

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ