www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

 
 
 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » 2. výzva 2018
Poslední úprava 29. 11. 2017

2. výzva 2018

 

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. „textu výzvy“, dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se Strategickým plánem a rozvojem města Písek. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti včetně příloh, který si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odešlete dle pokynů v pravidlech, dále formulář vyúčtování a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.
Rok 2018 dává pro Českou republiku podnět k oslavným i vzpomínkovým akcím. Podpora města v opatření 4 MIKROGRANTY bude proto soustředěna zejména na akce, které tematicky spojí 100. výročí vzniku naší republiky se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivní tím město pro obyvatele i návštěvníky.
Konečný termín pro přijímání žádostí je den 08.12.2017 do 12:00 hodin.
Jednání hodnotící komise je naplánováno na 17.01.2018 a výsledné rozdělení finančních prostředků bude projednáno na radě města dne 15.02.2018.
Po projednání žádostí v radě města zde bude zveřejněn jejich přehled a výše schválené dotace.

© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ