www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2016

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2016 » 2. výzva » Text výzvy
Poslední úprava 1. 10. 2015

MĚSTO PÍSEK vyhlašuje 2. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016

Název dotačního programu:

2. výzva – JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA ROKU 2016

Cíle dotačního programu:

a) rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Písek a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí,
b) podpora cestovního ruchu jako důležitého nástroje rozvoje prosperity města Písek a jeho okolí s důrazem na zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení délky jejich pobytu, tvorby turistických balíčků, marketingových aktivit a podporu mimosezónního cestovního ruchu.

Opatření dotačního programu:

4 – MIKROGRANTY – Projekty malého rozsahu
5 – REPREZENTACE MĚSTA – Doprava a ubytování při akcích s partnerskými městy
6 – DĚTI, MLÁDEŽ A TALENTI – Podpora neziskových zájmových a kulturních projektů malého rozsahu

Místo podání žádostí:

Městský úřad Písek, odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Administrátor dotačního programu:

Bc. Václava Lorencová - odbor školství a kultury Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
tel.: 382 330 202, vaclava.lorencova (zavináč) mupisek.cz
Zastupuje: Bc. Jana Bauerová - odbor školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
tel.: 382 330 212, jana.bauerova (zavináč) mupisek.cz

Další podrobnosti o 2. výzvě 2016 naleznete na www.granty-pisek.cz.

Struktura financování 2. výzvy dotačního programu:

Číslo opatření Opatření 4 Opatření 5 Opatření 6
OPATŘENÍ (název programu) MIKROGRANTY REPREZENTACE MĚSTA DĚTI, MLÁDEŽ A TALENTI
Celková alokace 700 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
Číslo výzvy 5614 5615 5616
Podporované aktivity PROJEKTY MALÉHO ROZSAHU (NE CELOROČNÍ ČINNOST) V OBLASTI KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU DOPRAVA A UBYTOVÁNÍ PŘI AKCÍCH PODPORUJÍCÍCH KULTURU A CESTOVNÍ RUCH S PARTNERSKÝMI MĚSTY PODPORA NEZISKOVÝCH ZÁJMOVÝCH A KULTURNÍCH ORGANIZACÍ PŘI PROJEKTECH MALÉHO ROZSAHU
Požadovaná min. výše dotace Min. 10 000 Kč Min. 10 000 Kč Min. 10 000 Kč
Požadovaná max. výše dotace Max. 50 000 Kč Max. 50 000 Kč Max. 50 000 Kč
Oprávnění žadatelé o dotaci Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty Nepodnikatelské subjekty
Max. podíl dotace města z celkových nákladů (výdajů) projektu Nepodnikatelské subjekty max. 80%
Podnikatelské subjekty max. 46%
Nepodnikatelské subjekty max. 80%
Podnikatelské subjekty max. 46%
Nepodnikatelské subjekty max. 80%
Systém rozdělování podpory Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky Dle požadavků žadatelů (při dodržení max. možné výše dotace) v plné výši až do vyčerpání alokované částky
Náhradník Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů Ano, neuspokojení žadatelé s bodovým hodnocením min. 65 bodů
Max. počet žádostí od 1 žadatele Bez omezení počtu žádostí od subjektu Bez omezení počtu žádostí od subjektu Bez omezení počtu žádostí od subjektu
Počátek - ukončení zveřejnění programu 01.10.2015 – 16.01.2016
Začátek - uzávěrka příjmu žádostí 16.11.2015 – 16.12.2015
Realizace projektů Od 01.01.2016 do 31.12.2016
Příjem vyúčtování dotací za rok 2016 Od 01.01.2017 do 31.01.2017

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2015 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ