www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2016

 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv 2016 » 3. výzva » Pravidla dotačního programu
Poslední úprava 5. 2. 2016

Pravidla Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 – 3. výzva

Rada města Písek se na svém zasedání dne 04.02.2016 usnesením č. 80/16 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2016 – 3. výzva (dále jen Pravidla).

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ