www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Kultura a cestovní ruch

- Archiv 2006 - 2014

-- Kultura 2008

 
 
 
 
 
Kultura a cestovní ruch » Archiv kultura 2008
Poslední úprava 20. 4. 2011

Kultura

Strategický plán

je základním dokumentem rozvoje dané oblasti, vznikl v roce 2005 a v průběhu roku 2008 je připravována jeho aktualizace. Vaše žádost musí být v souladu se zásadními směry rozvoje stanovenými tímto plánem. více...>>

Rada města dne 17.7. 2008 usnesením č. 496/08 schválila harmonogram [DOC] aktualizace Strategického plánu rozvoje kultury Města Písku do roku 2020 a jmenovala pracovní skupinu [DOC], která bude na aktualizaci tohoto významného dokumentu města pracovat. Tímto harmonogramem jsou schválené i termíny pro práci pracovní skupiny i kulturní komise. Jednotlivé pracovní verze plánu budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách k dalšímu připomínkování veřejnosti.

Pracovní skupina na svých jednání dne 23.9., 7.10., 14.10. zpracovala 2. pracovní verzi aktualizace Strategického plánu rozvoje kultury města Písku a Pracovních listů. Vaše připomínky je možné zaslat na e-mail jana.bauerova@mupisek.cz do 30. 10. 2008.

Aktualizovanou verzi Strategického plánu rozvoje kultury města Písku do roku 2020 včetně Projektových listů schválilo Zastupitelstvo města Písku dne 4.12. 2008 usnesením č. 401/08.

Grantový kalendář

je základním zdrojem informací o připravovaných grantových programech města v daném kalendářním roce - obsahuje přehled opatření v jednotlivých výzvách, stručný popis cílů a podporovaných aktivit, termíny a alokované částky

Platný od 17.12.2007, Platný od 17.7.2008

Výzvy 2008

obsahuje název grantového programu, alokace finančních prostředků programu, vymezení vhodných žadatelů, cíle grantového programu, popis podporovaných aktivit, kontaktní údaje na administrátora grantového programu, termín uzávěrky přijímání žádostí a způsob doručení žádostí, odkaz na podrobná Pravidla grantového programu

1. výzva, 2. výzva, 3. výzva

Záštity starosty 2008

jsou poskytovány na základě schválení radou města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku maximálně ve výši 20 tisíc Kč více...>>

Zlatý fond 2008

tyto příspěvky jsou vybraným kulturním aktivitám poskytovány na základě schválení zastupitelstvem města a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku, nelze je kombinovat s příspěvkem z grantového programu. více...>>

Informace o čerpání grantových příspěvků 2008

více...>>

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ