Záštity starosty

Dotačním programem se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí, které jsou realizovány ve městě Písek nebo propagují město Písek, kdy se na aktivitě/akci zároveň pořadatelé finančně podílejí.

Aktivity/akce jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

nahoru