Dotační programySPORT › Výzva 2024 - Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2024

Výzva k podání žádostí o dotaci dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých

Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 07. 12. 2023 schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce 5 000 000 Kč.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 08.01.2024 do 15.01.2024 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Formuláře vyúčtování

Formulář vyúčtování si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném v uzavřené smlouvě o poskytnutí příspěvku.

nahoru