Dotační programySPORT › Výzva 2024, čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2024

Výzva dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Finanční prostředky ve výši 380 000 Kč dle čl. III. e) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2024 rozhodnutím zastupitelstva města dne 07. 12. 2023.

Žádosti o dotace dle čl. III. e) je možné podávat v období od 17.06.2024 do 30.06.2024 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

nahoru