Aktuálně › Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2023
Pátek 5. květen 2023

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2023

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 5 342 000 Kč dle čl. III. c) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2023 rozhodnutím zastupitelstva města dne 23.03.2023.

Žádosti o dotaci dle čl. III. c) je možné podávat v období od 01.06.2023 do 09.06.2023 (včetně) dle pokynů ve výzvě.

nahoru