Aktuálně › Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2024
Pátek 5. duben 2024

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2024

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 5 200 000 Kč dle čl. III. c) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2024 rozhodnutím zastupitelstva města dne 04.04.2024.

Žádosti o dotaci dle čl. III. c) je možné podávat v období od 06.05.2024 do 17.05.2024 (včetně) dle pokynů ve výzvě.

nahoru