Dotační programySPORTARCHIV › Výzva 2020, čl. III. b), f)

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2020

Výzva dle čl. III. b) činnost a III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč dle čl. III. b) a ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. f) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2020 rozhodnutím zastupitelstva města dne 5. 12. 2019.

Žádosti o dotace dle čl. III. b) a III. f) je možné podávat v období od 6. 1. 2020 do 15. 1. 2020 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Ke stažení
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2020 dle čl. III. e) – systémová podpora sportu
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2020 dle čl. III. b) – činnost, čl. III. f) - podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů, čl. III. g) – podpora sportovní činnosti nad minimální limit
nahoru