Dotační programySPORTARCHIV › Výzva 2020, čl. III. g)

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2020

Výzva dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 88/20 schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce 2 701 000 Kč.

Žádosti o dotace dle čl. III. g) je možné podávat v období od 11. 8. 2020 do 18. 8. 2020 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Ke stažení
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2020 dle čl. III. g) – podpora sportovní činnosti nad minimální limit
nahoru