Dotační programySPORTARCHIVArchiv 2021 › Výzva 2021, čl. III. a), b)

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2021

Výzva dle čl. III. a) činnost , čl. III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 203/20 ze dne 3.12.2020 schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce

III. a) činnost – finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč

III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů – finanční prostředky ve výši 4 600 000 Kč

Žádosti o dotace dle čl. III. a) a čl. III. b) je možné podávat v období od 4. 1. 2021 do 15. 1. 2021 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

nahoru