Dotační programySPORTARCHIVArchiv 2021 › Výzva 2021, čl. III. c)

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2021

Výzva dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce 1 895 000 Kč.

Žádosti o dotace dle čl. III. c) je možné podávat v období od 07. 06. 2021 do 14.06. 2021 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

nahoru