Dotační programySPORTARCHIV › Výzvy 2019, čl. III. e), g)

Výzvy k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2019

dle čl. III. e) – systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Finanční prostředky na rok 2019 byly ve výši 380 000 Kč zapojeny do rozpočtu města.

dle čl. III. g) – podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost

Finanční prostředky ve výši 3 539 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města rozhodnutím zastupitelstva dne 16. 5. 2019.

V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, ji odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných Zásad

Termín pro příjem žádostí dle čl. III. e) a g) je od 18. 6. 2019 do 28. 6. 2019.

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Ke stažení
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2019 dle čl. III. a) – investice a velké opravy, čl. III. c) – sportovní akce, čl. III. e) – systémová podpora sportu
Formulář Žádosti o finanční dotaci na sport pro rok 2019 dle čl. III. b) – činnost, čl. III. f) - podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů, čl. III. g) – podpora sportovní činnosti nad minimální limit
nahoru