Dotační programySPORT › Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých

Výzva k podání žádostí o dotace pro sportovní organizace 2022

Výzva k podání žádostí o dotaci dle Zásad pro poskytování na sportovní činnost – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení předmětné výzvy v alokované částce 1 650 000 Kč.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 24.10.2022 do 31.10.2022 (včetně).

Žádost o poskytnutí dotace na sportovní účely 

Pro vyplnění elektronické žádosti, je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Formuláře vyúčtování

Formulář vyúčtování si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném v uzavřené smlouvě o poskytnutí příspěvku.

nahoru