Stránka 5 z 5
Pondělí 1. červenec 2019

Výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2020

Město Písek, založené v 13. století českými králi, si v roce 2020 připomene již 777 let od první písemné zmínky o našem městě. Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti na pořádání akcí v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2020. Konečný termín pro přijímání žádostí je 20. 9. 2019 do 12:0...

... více >>
Úterý 21. květen 2019

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí

  • dle čl. III. e) systémová podpora sportu dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. Finanční prostředky na rok 2019 byly ve výši 380 000 Kč zapojeny do rozpočtu města. Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 18.06.2019 do 28.06.2019 (včetně).
  • dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost. Finanční prostředky ve výši 3 539 000...
... více >>
nahoru