Stránka 2 z 5
Pondělí 30. leden 2023

Výzva 2023 Záštita starosty

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE

Příspěvek obsahuje přílohy ... více >>
Pondělí 5. prosinec 2022

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2023

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. a) činnost a III. b) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 3 520 000 Kč dle čl. III. a) a ve výši 4 600 000 Kč dle čl. III. b) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2023 rozhodnutím zastupitelstva města dne 01.12.2022.

Žádosti o dotaci dle čl. III....

... více >>
Pondělí 5. prosinec 2022

Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých 2023

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých.

Finanční prostředky ve výši 5 000 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2023 rozhodnutím zastupitelstva města dne 01.12.2022.

Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 02.01.2023 do 13.01.2023 (včetně).

Celý text výzvy naleznete ZDE

... více >>
Pátek 2. prosinec 2022

Výzva k podání žádostí pro organizátory volnočasových aktivit dětí a mládeže 2023

Upozorňujeme žadatele o dotaci na volnočasové aktivity na možnost podání na činnost dle Zásad pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč dle čl. IV. byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2023 rozhodnutím zastupitelstva města dne 01. 12. 2022.

Žádosti o dotace je možné podávat v období od 02. 01. 2023 do 13. 01. 2023 (včetně).

Celý text...

... více >>
Neděle 2. říjen 2022

2. výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2023

Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti o dotaci na pořádání akcí v rámci vyhlášené 2. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2023. Konečný termín pro přijímání žádostí je 02. 12. 2022 do 12:00 hodin.

V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podo...

... více >>
Pátek 23. září 2022

Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost – Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dospělých.

Finanční prostředky ve výši 1 650 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2023 rozhodnutím zastupitelstva města dne 22.09.2022.

Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 24.10.2022 do 31.10.2022 (včetně).

Celý text výzvy naleznete ZDE

... více >>
Pátek 1. červenec 2022

2. výzva 2022 Záštity starostky

Celý text výzvy a veškeré informace naleznete ZDE

... více >>
Čtvrtek 30. červen 2022

1. výzva k podání žádostí o dotace na kulturu a cestovní ruch 2023

Upozorňujeme tímto na možnost podání žádosti o dotaci na pořádání akcí v rámci vyhlášené 1. VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI do Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA PRO ROK 2023. Konečný termín pro přijímání žádostí je 16. 9. 2022 do 12:00 hodin.

V písemné podobě je potřeba žádost doručit na podatelnu Městského úřadu Písek a v podobě...

... více >>
Pátek 27. květen 2022

Výzva k podání žádostí o dotaci pro sportovní organizace 2022

Upozorňujeme sportovní organizace na možnost podání žádostí o dotaci dle čl. III. c) podpora sportovní činnosti nad minimální limit dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost.

Finanční prostředky ve výši 4 529 000 Kč dle čl. III. c) byly zapojeny do rozpočtu města na rok 2022 rozhodnutím zastupitelstva města dne 26.05.2022.

Žádosti o dotaci dle čl. III. c) je možné podávat v období od 28.06.2022 do 12.07.2022 (vč...

Příspěvek obsahuje přílohy ... více >>
Čtvrtek 6. leden 2022

Oznámení pro žadatele do dotačních programů města Písek

Vzhledem k účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, bude jako jednou z povinných příloh pro ty žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, vyžadována i kopie úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji (údaje o skutečném majiteli právnické osoby) podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se prá...

... více >>
nahoru